Viden

Her kan finde fagligt materiale for foreningen, samt lære mere omkring den gule bi.

Vejledninger

Herunder kan du læse lidt mere omkring historien om Ligustica Avlerringen. Du kan blandt andet læse om hvornår vi startede op og hvorfor, samt vedtægterne for foreningen. 

Vejledning - Søskendedronninger
Vejledning - Karakterskala

1. Sværmtendens.

5. Ingen bestiftede cellekopper
4. Bestiftede cellekopper. Ingen sværmhindrende indgreb foretaget, ingen sværmning.
3. Bestiftede cellekopper. Et sværmhindrende ingreb foretaget, ingen sværmning.
2. Bestiftede cellekopper / fodrede dronningelarver. Sværmhindrende indgreb.
1. Sværmning.

2. Temperament.

5. Stikker ikke. Kan håndteres uden brug af røg.
4. Stikker ikke ved brug af røg.
3. 1-3 stik uprovokeret.
2. 4-10 stik uprovokeret.
1. Aggressivt. Stikker villigt.

3. Tavlefasthed.

5. Meget rolige. Bierne går roligt på tavlerne, selv ved provokering. Afrytes let. Flyver ikke
op ved afrystning.
4. Rolig. Bierne lidt urolige på tavlerne (letter ikke, men flyver op ved afrysning).
3. Nervøse. Bierne løber på tavlerne og få bier letter uprovokeret.
2. Urolige. Bierne løber af tavlerne. Mange bier letter uprovokeret.
1. Meget urolige. Mange bier i luften.

Årskarakter.

1. Sværmtendens: Laveste karakter af minimum 3 bedømmelser.
2. Temperament: Gennemsnit af alle bedømmelser – minimum 4.
3. Tavlefasthed: Gennemsnit af alle bedømmelser – minimum 4.

Årskarakter honningudbytte.

5. Mere end 50% over bigårdens gennemsnit
4. 10-50% over bigårdens gennemsnit
3. Bigårdens gennemsnit +/- 10%
2. 10-50% under bigårdens gennemsnit
1. Mere end 50% under bigårdens gennemsnit.
Bifamiliens honningudbytte og bigårdens gens. honningudbytte skal oplyses.

Nosemaprøver. Udtages i første uge i April

5. Ingen sporer
4. Meget svag infektion (0-0,5 mill. Sporer pr. bi)
3. Svag infektion (0,5-2 mill. Sporer pr. bi)
2. Stærk infektion (2-5 mill. Sporer pr. bi)
1. Meget stærk infektion (mere end 5 mill. Sporer pr. bi)
Der udtages 60 levende bier fra hver bifamilie som efter aflivning (fyses i mindst 24 timer)
kan analyseres af Sandagergård, Sandagervej 61, 7100 Vejle.

Udrensningstest.

Der fryses et stykke nyforseglet yngel på 100 celler i et døgn, og derefter sættes det tilbage i
bifamilierne. 2 døgn efter isættelsen bedømmes udrensningen efter karakterskalaen.
5. Renser helt ud.
4. Renser næsten helt ud. Mere end 80 af 100 celler er udrenset.
3. Renser delvist ud. Mellem 20 og 80 af 100 celler udrenset.
2. Renser næsten ikke ud. Mindre end 20 af 100 celler udrenset.
1. Renser ikke ud.

Vejledning - Indberetning avlsdronning
Vejledning - Stamtavle

Vejledning stamtavle:

Stamtavle

Stamtavle

Kompendier

Herunder finder du kompendier fra Ligustica Avlerringen. 

Kompendier - 2023

Komp 2023

 

 

 

Kompendier - 2022

Komp 2022

 

 

 

Kompendier - 2021

komp_2021

 

 

 

Kompendier - 2020

komp_2020

 

 

 

Kompendier - 2019

komp_2019

 

 

Kompendier - 2018

komp_2018

 

 

Kompendier - 2017

komp_2017

 

 

 

Kompendier - 2016

komp_2016

 

 

Kompendier - 2015

komp 2015

 

 

 

 

Kompendier - 2014

Komp 2014

 

 

 

Kompendier - 2012
Kompendier - 2011

Komp 2011

 

 

 

Kompendier - 2010

komp 2010

 

 

 

Kompendier - 2009

Komp 2009

 

 

 

Kompendier - 2008

Komp 2008

 

 

 

Kompendier - 2007

Komp 2007

 

 

 

Kompendier - 2006

Komp 2006

 

 

 

Kompendier - 2005
Kompendier - 2004
Kompendier - 2003

Den gule bi fra Italien

Apis Melliferera ligustica, som vi på dansk kalder den “gule bi”, er den bi vi bruger i foreningen.
Bien er oprindelig fra Italien, og den blev første gang importeret til Danmark omkring år 1900, og er i dag en af de mest benyttede i Danmark.

Ligusticabien menes at stamme fra fastlandsdelen af Italien, syd for Alperne, og nord for Sicilien. Raceren Ligustica har vist sig god til at klare forskellige klimaer og tilpasse sig alt fra subtrobiske til koldere temperaturer. 

Du kan se avlsmål for Den gule bi – Ligustica herunder:

Avlsmål – Ligustica Avlerringen

Biavler Helle Theodorsen har skrevet en artikel omkring biavl, dronningeavl og den gule bi. Denne kan du læse her.