Ved karraktergivningen er brugt Danmarks Biavlerforening "karakterskala til bedømmelse af bifamilier i avls- og forsøgsarbejdet".

Skemaet her bruges til indberetning af første års dronninger, som måske skal indgå i videre avl. I 2007 har Willy Svendsen omlarvet fra WS2005, og disse dronninger er blevet parret med ÅFB112.

Dronningerne WS215, WS216, WS232, WS233, er foreløbig blevet udvalgt i 2008. Om nogen af disse dronninger kan bruges til videre avl, bliver først afgjort i 2009, når der er lavet nosematest og udrensningsevne på dem, samt sammenligninger med de andre søskendedronninger fra andre linier han har lavet.

Download som pdf (242kb)

Download skema til Microsoft Excel regneark (10kb)