Karakterskalaen er udarbejdet i samarbejde med de danske dronningavlere. Karakterskalen er et
vigtigt arbejdsredskab i bedømmelse af bifamilier i avlsarbejdet.

Sværmtendens

5 Ingen bestiftede cellekopper.
4 Bestiftede cellekopper. Ingen sværmhindrende indgreb foretaget. Ingen sværmning.
3 Bestiftede cellekopper. Et sværmhindrende indgreb foretaget. Ingen sværmning.
2 Bestiftede cellekopper/fodrede dronningelarver. Sværmhindrende indgreb foretaget en eller
flere gange. Ingen sværmning.
1 Sværmning.

Temperament

5 Stikker ikke. Kan håndteres uden brug af røg.
4 Stikker ikke ved brug af røg.
3 1 - 3 stik uprovokeret.
2 4 - 10 stik uprovokeret.
1 Aggressive. Stikker villigt.

Tavlefasthed

5 Meget rolige. Bierne går roligt på tavlerne, selv ved provokering. Afrystes let. Flyver ikke op
ved afrystning.
4 Rolige. Bierne lidt urolige på tavlerne (letter ikke, men flyver op ved afrystning.
3 Nervøse. Bierne løber på tavlerne og få bier letter uprovokeret.
2 Urolige. Bierne løber af tavlerne. Mange bier letter uprovokeret.
1 Meget urolige. Mange bier i luften.

Honningudbytte

Honningudbyttet angives i kg. i forhold til bigårdsgennemsnittet. Eksempelvis betyder 70/50 at
bifamilien har givet 70 kg. honning i en bigård med et gennemsnit på 50 kg.

Årskarakter honningudbytte

5. Mere end 50% over bigårdens gennemsnit
4. 10-50% over bigårdens gennemsnit
3. Bigårdens gennemsnit +/- 10%
2. 10-50% under bigårdens gennemsnit
1. Mere end 50% under bigårdens gennemsnit.

Årskarakterer

værmtendens: Laveste karakter af minimum 3 bedømmelser.
Temperament: Gennemsnit af alle bedømmelser - minimum 4.
Tavlefasthed: Gennemsnit af alle bedømmelser - minimum 4.
Honningudbytte: Karakter = årskarakter

Download karakterskala som pdf (58kb)