Her er et indberetningsskema for 2008 på Wily Svendsens avlsdronning WS611. Det er en dronning som er udvalgt til videre avl i 2006. Og som der er ført avlsoptegnelser over i 3 år

Ved karraktergivningen er brugt Danmarks Biavlerforening "karakterskala til bedømmelse af bifamilier i avls- og forsøgsarbejdet".

Download avlsdronning vejledning som pdf (74kb)

Download skema til Microsoft Excel regneark (10kb)