Christian Poulsen har til foreningen lavet et par videoer af hvordan man laver udrensningstest.

Karakterskalaen er udarbejdet i samarbejde med de danske dronningavlere. Karakterskalen er et
vigtigt arbejdsredskab i bedømmelse af bifamilier i avlsarbejdet.

Ved karraktergivningen er brugt Danmarks Biavlerforening "karakterskala til bedømmelse af bifamilier i avls- og forsøgsarbejdet".

Skemaet her bruges til indberetning af første års dronninger, som måske skal indgå i videre avl. I 2007 har Willy Svendsen omlarvet fra WS2005, og disse dronninger er blevet parret med ÅFB112.

Her er et indberetningsskema for 2008 på Wily Svendsens avlsdronning WS611. Det er en dronning som er udvalgt til videre avl i 2006. Og som der er ført avlsoptegnelser over i 3 år

Stamtavler er et uundværligt redskab, når man planlægger de kommende parringer. Man skal kende forfædrene, jo bedre kan man forudsige resultatet af parringen.